Co znamena feministka?

Co znamená feministka?

Co to znamená? Feministka je příslušnicí hnutí usilujícího o zrovnoprávnění žen ve společnosti. Feministky se snaží o rovnou úlohu obou pohlaví a snaží se bránit utlačování žen. Feminismus vznikl ve 20. století a dělí se na různé proudy, a to jak radikální, tak umírněné.

Jaké jsou směry feminismu?

4) Další směry: 1 ekofeminismus – zkoumá sociální nerovnost ve vztahu k environmentálním, ekologickým problémům, jakými je například změna… 2 náboženský feminismus – věnuje se analýze náboženství z feministických pozic; zkoumá, jakým směrem se tradiční… 3 poststrukturální feminismus – rozebírá maskulinitu a feminitu jako proměnlivé kategorie a odkazuje tak k teoriím… More

Co je multirasový feminismus?

1 multirasový/multikulturní feminismus – řeší problém diskriminace žen v kombinaci s jejich etnickou nebo rasovou… 2 queer feminismus – řeší problém diskriminace žen v kombinaci s jejich sexuální orientací a/nebo genderovou identitou 3 mužský feminismus 4 feminismus sociální konstrukce 5 postmoderní feminismus More

Jak vznikla první vlna feminismu?

Historie 1 První vlna feminismu. Poprvé vystoupila s požadavkem rovnosti mužů a žen Mary Wollstonecraftová, zabývající se výchovou… 2 Druhá vlna feminismu. Audre Lorde (vlevo), Meridel Le Sueur (uprostřed) a Adrienne Richová (vpravo), významné… 3 Třetí vlna feminismu. Pozdní sedmdesátá léta proměňují hospodářskou a kulturní situaci. Do popředí se dostávají… More

author

Back to Top