Wat is het leenstelsel studiefinanciering?

Wat is het leenstelsel studiefinanciering?

Wat isLeenstelsel Het leenstelsel is het stelsel dat sinds 2015 gebruikt wordt voor de studiefinanciering. Je kunt hiermee geld lenen, tegen een relatief lage rente. Naast de lening bestaat de studiefinanciering uit het studentenreisproduct, een aanvullende beurs en collegegeldkrediet.

Wat valt onder studiefinanciering?

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals basisbeurs (alleen voor mbo), aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct. U bepaalt zelf welke onderdelen u aanvraagt.

Is lening ook studiefinanciering?

De lening is onderdeel van studiefinanciering. U hoeft niet maximaal te lenen, minder mag ook. Na uw opleiding moet u de lening terugbetalen, met rente.

Wie valt onder het leenstelsel?

Je lening moet je wel betalen….Val ik in het oude of nieuwe stelsel?

Oude stelsel Nieuwe stelsel
Aflossen binnen 15 jaar 35 jaar
Hoeveel per maand* 12% extra inkomen boven het minimumloon 4% extra inkomen boven het minimumloon
Jokerjaren** 5 jaar (60 maanden) 5 jaar (60 maanden)

Hoe werkt het leenstelsel studenten?

In het oude leenstelsel kreeg je een basisbeurs: een vast bedrag dat je als gift van de overheid kreeg als je je studie binnen tien jaar afrondde. In het nieuwe leenstelsel vervalt de basisbeurs helaas voor bachelor- en masterstudenten, maar de aanvullende beurs en OV-jaarkaart blijven wel bestaan.

Is studiefinanciering inkomen voor toeslagen?

Studiefinanciering telt niet als inkomen. Woonde uw (studerende) kind een deel van het jaar niet thuis en later weer wel? Ook dan geeft u voor de huurtoeslag het hele jaarinkomen van uw kind aan ons door. Dus ook de periode dat uw kind niet thuis woonde.

Welk inkomen telt mee voor studiefinanciering?

We kijken alleen naar uw eigen inkomen. Het gaat om uw verzamelinkomen of belastbaar loon. Het inkomen van uw partner telt niet mee. Onder ‘bijverdiensten’ valt niet alleen het geld dat u verdient met een bijbaantje.

Heeft HBO een basisbeurs?

De basisbeurs is alleen voor mbo-studenten (en voor hbo- en wo-studenten die vóór 1 september 2015 al aan het studeren waren).

Wat is het verschil tussen tegemoetkoming en studiefinanciering?

De tegemoetkoming scholieren bestaat uit een basistoelage en een annvullende toelage afhankelijk van het inkomen van de ouder en een eventuele partner. De thuissituatie. Bij studiefinanciering kijken ze naar het inkomen van je ouders en wat die bij kunnen dragen.

Is een lening bij DUO inkomen?

Studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en lening) telt mee als inkomen. Inkomsten uit bijbaantjes tellen ook mee.

Wat is het maximale leenbedrag duo?

Maximaal €1.011,50 per maand lenen Dit bedrag bestaat uit drie delen: de ‘gewone’ lening, de lening voor de aanvullende beurs en het collegegeldkrediet. Het aanvragen van een lening doe je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

author

Back to Top